Ing. Jaroslav Petráš, PhD.

www: www.peyar.sk
E-mail: petras@peyar.sk
Skype: jaroslav.petras

Adresa - práca:

Katedra elektroenergetiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Mäsiarska 74
041 20 Košice
Slovakia

Tel.: +421 / 55 / 602 3564
E-mail: jaroslav.petras@tuke.sk

Ing. Jaroslav Petráš, PhD.